Bekæmpelse af husmår

Har du husmår på loftet og vil du gerne have hjælp til bekæmpelse af mår?

Så kontakt os.

Ring uforpligtende for en pris på mår bekæmpelse på 26 80 64 40

Vi har mange års erfaring i skadedyrsbekæmpelse, og bekæmpelse af husmår er ét af vores specialer.

Fakta om husmåren

En voksen husmår (Martes foina) er ca. 70 cm lang. Heraf udgør halen de 25 cm.

Den lever fortrinsvis af rov af mindre pattedyr fra mus til pindsvin og af fugle og fugleæg.

Husmårerne parrer sig i sommermånederne, men ungerne fødes først det følgende forår, hyppigst i marts eller april med enkelte kuld allerede i februar måned. Der er som oftest 1-5 unger i kuldet, men 2-3 unger er det almindeligste. Diegivningen varer ved til hen på sommeren.

Hvornår er der brug for mår bekæmpelse?

Det første, man bliver opmærksom på, vil næsten altid være larmen, når måren tumler sig på loftet. En mår gnaver derimod ikke i træværk eller andet, så hører man gnavelyde fra loftet, drejer det sig uden tvivl om mus eller rotter.

Et sikkert tegn på mårens tilstedeværelse vil være dens ekskrementer. De er normalt 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke, og som regel er de snoede og trukket ud i en spids. Indholdet består af hår, fjer og knoglerester. Husmårens ekskrementer lugter stærkt, og den bruger ofte særlige latrinpladser, hvor der kan ligge store mængder ekskrementer.

Husmårens fodspor er aflangt. Der er som regel tydelige aftryk af kløerne, og et mårspor kan altså let skelnes fra det runde spor af en tamkat.

Skade forvoldt af en mår på loftet

En husmår angriber ikke mennesker, og den gnaver ikke i træværk eller andet, men dens støjen på loftet generer mange, og mårerne sviner med deres ekskrementer og med resterne af deres bytte, der kan give en ubehagelig lugt. De kradser og river i isoleringsmaterialerne og det bliver jo en omkostningsfuld affære hvis ikke man får den fjernet.

Drejer det sig om et hus med stråtag, kan måren rive huller stråtaget for at komme ind.

Hvornår må man selv udføre mårbekæmpelse med jagt?

Du må selv (hvis du har jagttegn) udføre mårbekæmpelse fra 1/9 til 31/1, og den er altså fredet i den anden periode, hvor den kan have unger.

Måren må gerne bekæmpes i fredningstiden, når den findes i eller ved bygninger, i en afstand af indtil 25 m fra bebyggelse, i indhegnede haver samt på pelsdyrfarme. Men man skal selvfølgelig ikke gå i krig med bekæmpelse af mår, hvis man ikke er helt sikker på, at man kan finde og aflive ungerne.

Mårfælden skal være indrettet, så den fanger dyret levende og uskadt. Dens indgangsåbning må ikke være større end 60 x 60 cm, og fældens længste indvendige mål må ikke overstige 250 cm. En fælde med en åbning på 30 x 30 cm og en længde på 90 cm kan anbefales.

Hvordan hjælper vi med bekæmpelse af mår

Er du træt af søvnløse nætter pga. støj fra en husmår, og ødelagt isolering på loftet så kontakt killit så hjælper vi dig af med husmåren.

Vi rådgiver og vejleder hos vores kunder, omkring husmår.

Husk det er især i vinter månederne husmåren skal fordrives inden den får hvalpe.

Vi hjælper jer af med husmåren.

Vi kan også lave en duftsanering / desinficering i deres loftrum mod bakterier og evt. Lugte fra afføring.

Vi hjælper med sikring mod mår i hele Jylland!

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os