Møl bekæmpelse

Bekæmpelse af møl

Flere mølarter er undertiden årsag til problemer i industrivirksomheder, eksempelvis på chokoladefabrikker, hos morgensmadsproducenter og hos producenter af foder til hunde og katte.

Hyppigst ser man skade forårsaget af det tofarvede frømøl (Plodia interpunctella) og kakaomøllet (Ephestia elutella), men enkelte andre arter kan komme ind i billedet som skadedyr f.eks. daddelmøllet (Ephestia cautella).

Sådan skal du forholde dig til møl i hjemmet

Inden vi foretager os bekæmpelse af møl i hjemmet, skal du smide ødelagte fødevarer ud og putte de nye i tætte beholdere.

Derudover skal du tømme alle skabe og skuffer med tøj og støvsuge dem for at bekæmpe møl. Alt tøj og tæpper bør vaskes ved 60 grader eller sendes til renseri, og hvis du har tøj, der ikke tåler denne temperatur, skal du fryses det ned ved -18 grader i 48 timer.

Hvis du skulle have problemer med førlighed eller andet, der ikke gør det muligt for dig at foretage de tunge opgaver selv, kan vi naturligvis være behjælpelige med denne del af processen også.

Møl i hjemmet – hvor opholder de sig?

Møl kan være utroligt svære at få øje på, hvis man ikke aktivt leder efter dem. Det kan dog ske, at du helt tilfældigt ser en møl flyve rundt i huset, og så ved du, at du har et problem. Hvis du er i tvivl, om du har møl i hjemmet, eller du gerne vil have en forståelse for omfanget, skal du lede efter disse tegn:

  • Små huller i dit tøj – ofte uldbaseret tekstiler
  • Små huller i sofaen eller på dine tæpper
  • Kig i melposer og se, om det er blevet klistret
  • Kig i andre kolonialvarer som mysli og ris

Det er som nævnt ikke de store møl, der er det største problem, da de ikke tager næring til sig. Det er derimod deres nyfødte larver, så hvis du finder æg i folderne på dit tøj eller andet tekstil, ved du, at du har brug for hjælp til bekæmpelse af møl.

Møllenes arnested

Møllene bringes ofte ind i virksomheden med råvarer som nødder, mandler, frø, korn og lignende, selvom man ved senere reklamationer ser, at larverne også kan gnave af det færdige produkt. Har man først møl i fabrikken, så der kan ske æglægning på færdigvarerne, må de nyklækkede larver klare sig med, hvad der tilfældigvis er i pakningerne. De trives ikke lige godt i alle varer, men selv lakrids kan angribes, og én lille larve er nok til at forårsage en reklamation.

Møllene er kun lidt aktive i stærkt lys og flyver mest i tusmørke. Et mindre angreb kan derfor være til stede i længere tid, uden at man bliver opmærksom på det. De hvilende møl sidder ofte på loftet og det øverste af væggene i de mørkeste dele af lokalet.

Opdager man møl, er det vigtigt at finde frem til arnestedet. Det kan være begrænset til et enkelt parti råvarer, men ofte vil man ved omhyggelig gennemgang af fabrikken finde andre angreb. Det kan dreje sig om spildte rester under hylder, skabe og paneler, der ikke slutter tæt, i hule sokler, rørgrave under gulvet, i gamle pakkematerialer eller i en lille rest af et gammelt råvareparti.

I de afskærmede dele af maskinerne i fabrikationslokalerne kan der ligeledes samle sig tilstrækkeligt med materiale til, at møl kan yngle. Selv tilsyneladende ubetydelige mængder spild kan opretholde et lille angreb, som kan brede sig til andre varer, når chancen er der.

 

Forebyggelse af møl

Alle varer bør opbevares så køligt som muligt for at undgå, at eventuelle angreb af møl udvikler sig yderligere. Varer, der opbevares i en længere periode, bør jævnligt kontrolleres for tegn på angreb af møl. Det kan være en nyttig foranstaltning at opstille fælder rundt omkring i virksomheden. Til dette formål fås feromonfælder, der effektivt registrerer et begyndende angreb. Dette kan eventuelt suppleres med stikprøvekontrol af indkommende varer.

Grundig rengøring

Grundig og jævnlig rengøring af de steder, hvor der kan opsamles spild fra produktionen, er meget vigtig. Ved nyindretning, udskiftning og reparation vil det være praktisk, at reoler, skabe, borde, maskiner og lignende enten når fuldstændig til gulvet uden hul sokkel eller står så meget fri af gulvet, at man kan komme til at gøre ordentligt rent.

Det er en god ide at holde råvarer og færdigvarer adskilt, så eventuelle møl ikke kan flyve direkte fra råvaren over i færdigvaren. Det samme gælder gælder den emballage, som færdigvaren skal pakkes i. Møllarverne kan i deres søgen efter et sted at forpuppe sig krybe over i kartoner, bølgepap og lignende, hvor de spinder sig ind. Med emballagen kan man risikere at slæbe dem med over i andre lokaler, hvor pakningen foregår, eller placere en smittekilde i umiddelbar nærhed af færdigvarerne.

 

Sådan foregår bekæmpelse af møl hos Killit Skadedyrskontrol

Der findes forskellige arter af møl, og de kræver derfor naturligvis en behandling målrettet deres specifikke art. Hvilken art der er tale om, kan vi hjælpe dig med at bedømme, hvis du ikke allerede er klar over, hvilken art møl du døjer med.

Som udgangspunkt foregår bekæmpelse af møl dog med en sprøjtebehandling, der er testet og godkendt af Miljøstyrelsen. Typisk vil en enkelt behandling være nok for at afstedkomme problemet.

Omhandler problemet (klædemøl / Tekstilmøl) skal der behandles af 2 omgange med 2 ugers mellemrum. Ved andre møl som f.eks. mel møl, er en behandling som regel nok..

Vi giver service garanti på bekæmpelse af møl hos Killit.

Omhandler problemet (klædemøl / Tekstilmøl) skal der behandles af 2 omgange med 2 ugers mellemrum. Ved andre møl som f.eks. mel møl, er en behandling som regel nok..

Kontakt os for bekæmpelse af møl

Skal vi bekæmpe dit problem med møl? Ring til os på (+45) 70 66 68 73 eller send en mail til kontakt@killit.dk. Vi udfører skadedyrsbekæmpelse af møl og andre skadedyr i Midtjylland heriblandt byer som Aarhus, Horsens, Odder og Skanderborg.

møl på hvid baggrund
møl på et græsstrå
mål på et stykke stof

Bekæmpelse af hvepse

Husbuk

Husmår

Mellus

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 70 66 68 73 eller send en mail til kontakt@killit.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.