Fluer

Lille stueflue (Fannia canicularis) er den flue, man hyppigst ser i sit hus næst efter stuefluen (Musca domestica). Lille stueflue minder meget om stuefluen, men er mindre, kun 4-7 mm lang. Brystet har tre mørke længdestriber, der er tydeligst hos hunnen. Bagkroppen er hos hunnen ægformet, mørkegrå og med et gyldent skær. Hannens bagkrop er smallere, tilspidset og brunsort med gennemskinnelige, gullige pletter.

Ofte ses den lille stueflue kredsende i en utrættelig, hoppende dans omkring lamperne i huset. Udendørs kan man opleve den samme kredsen under træ­kronerne.

Biologi

Lille stueflue lægger sine æg enkeltvis i fugtigt materiale, f.eks. i gødning, i møddinger, i rådnende plantedele, i afløb fra køkken og badeværelse og lignende steder. Her i landet er den lille stueflue navnlig hyppig i forbindelse med hønserier og minkfarme.

Larven udvikler sig i det materiale, hvor æggene er lagt. Den lille stueflues larve er meget ejendommelig og ligner ikke andre fluelarver. Den er ret flad med en sej, kornet hud og er udstyret med 6 rækker af trådformede delvis tornede vedhæng. Ofte er den dækket af snavs og slam, der hænger fast i udvæksterne, og kan være svær at få øje på.

Udviklingen fra æg til voksen flue varer i sommerperioden ca. en måned. Om efteråret går udviklingen i stå, og overvintringen sker som ældre larve eller som puppe. Det følgende forår, ofte på en varm dag i maj, klækkes den første generation af fluer samtidig. Herefter klækker fluerne mere spredt indtil hen på eftersommeren (august), hvor der igen foregår en synkroniseret klækning, der kan resultere i mange fluer.

Hvordan kan vi hjælpe..

Er du også træt af fluer?

Vi behandler med et godkendt langtidsvirkende middel der hverken lugter eller giver nogen form for gener da midlet er blandet op i vand.
Når fluen kommer i kontakt med midlet er bekæmpelsen igang.
Priser fra 1600,- inkl. moms.
Vi køre i hele Jylland.