Hvepsebekæmpelse – slip af med hvepse og hvepsebo

Vi står for professionel hvepsebekæmpelse, og fjerner hvepsebo i hele jylland.

Hvis et hvepsebo er tilgængeligt, kan vi fjerne det med det samme. Hvis ikke, så sprøjter vi boet, og det vil være forladt i løbet af et par dage.

Pris for behandling mod hvepse er 795 kr. inklusive moms. 

Pris på 795 kr. er for fjernelse af ét hvepsebo. Har du mere end ét hvepsebo, fjernes de resterende hvepsebo til halv pris per bo.

Ring på 26 80 64 40 og få hjælp til hvepsebekæmpelse i dag eller inden for 24 timer.

Vi har åbent mellem 8 og 22 alle dage, og vi kører ud i hele Jylland!

Vi er certificeret til skadedyrsbekæmpelse og hvepsebekæmpelse, og har mange års erfaring, så du kan trygt kontakte os.

hvepsebekæmpelse aarhus bekæmpelse af hvepseFakta om hvepse

Gedehamse kaldes ofte for hvepse, men gedehams er en mere konkret betegnelse. Hveps – bruges nemlig også om en del andre insekter f.eks. gravehvepse, snyltehvepse og træhvepse. Vi har her i landet 7 forskellige arter af gedehamse. De ligner hinanden en del og er med deres sort-gule tegninger og karakteristiske kropsform lette at kende.

Hos den store gedehams Vespa crabro bliver arbejderne op til 2,5 cm lange, mens de hos de mindre og mere almindelige arter er ca. 12-14 mm.

Gedehamsesamfundet består af dronninger, hanner og arbejdere. I et fælles bo. Arbejderne er hunner med uudviklede kønsorganer. Bagkroppen ender hos dronningen og arbejderne i en brod, der står i forbindelse med en giftkirtel, der benyttes som våben.

Biologi

Gedehamsesamfundene er på vore breddegrader etårige. De går hvert efterår til grunde. Det er kun nogle befrugtede dronninger fra hvert bo, der overvintrer. De må det følgende forår starte på en frisk. Boet benyttes således kun én sæson.

Boet er oftest kugleformet og er bygget af et karakteristisk papiragtigt materiale. Gedehamsene fremstiller selv dette materiale af afraspede træfibre, som de sammentygger med spyt. Træet får de ved at gnave af gamle stolper, udgåede grene osv. Boets placering afhænger i nogen grad af arten. Nogle arter foretrækker hulheder i jorden, som f.eks. gamle musereder eller muldvarpegange, som de i øvrigt selv udvider. Andre bygger mere eller mindre frit i buske, hule træer, under tagudhæng eller på lofter – variationerne er utallige.

Dronningerne kommer normalt frem fra vinterdvalen midt i april og går så, hver for sig, i gang med at finde et passende sted til det nye bo. Hver dronning bygger sit eget bo. Det er kuglerundt, på størrelse med en valnød og indeholder 10-20 celler til yngel. Dronningen passer selv det første kuld larver, men når de efter en månedstid er kommet på vingerne, koncentrerer hun sig om æglægningen. De nye arbejdere tager sig af at bygge boet større, pusle om larverne og hente føde. Larverne fodres overvejende med fluer og andre flyvende insekter, men også med kød fra ådsler.

De voksne lever mest af sukker i form af blomsterhonning, bladluseekskrementer og lignende søde sager.

Boet vokser sommeren igennem og kulminerer i august, hvor det kan indeholde flere tusinde individer og være større end en fodbold. Hen på højsommeren bygges der et antal større larveceller, og her opfostres de nye dronninger og hannerne. De flyver ud på bryllupsflugt, hvorefter hannerne dør. De nye befrugtede dronninger opsøger beskyttede steder for at overvintre. De vil aldrig overvintre i det gamle bo, men f.eks. i et jordhul, i et hult træ eller i en krog på et loft. Der kan komme nogle hundrede dronninger fra hvert bo.

Hen på efteråret går pasningen af larverne i stå, ofte bliver de ligefrem kastet ud eller ædt af arbejderne, som fra nu af lever en drivertilværelse, indtil frosten tager dem.

Gedehamsestik

Gedehamsenes gift er beslægtet med slangegift, og stikket kan som bekendt være ret smertefuldt. Det er kun sjældent farligt, da det jo er uhyre små mængder gift, der er tale om. I de tilfælde, hvor folk bliver alvorligt syge af gedehamsestik, skyldes det, at vedkommende er overfølsom over for et eller flere af de stoffer, der indgår i giften. Også stik i mund eller hals kan give komplikationer, da slimhinderne kan svulme voldsomt op, så der kan blive åndedrætsbesvær. Et almindeligt ukompliceret stik kan behandles med lokalbedøvende liniment eller salve, der fås i håndkøb. Bliver den stukne person bleg og føler sig utilpas med svimmelhed, kvalme osv., bør man straks søge lægehjælp.

Hvordan kan vi hjælpe..

Hvis boet er tilgængeligt, fjerner vi det med det samme. Ellers sprøjter vi boet, hvorefter det vil være forladt i løbet af et par dage.

Prisen for behandling mod hvepse er Kr. 795,- Alt inklusivt.
ALLE PRISER ER MED MOMS.
Ring på 26 80 64 40 og få hjælp idag eller indenfor 24 timer eller udfyld vores online bestilling! Vi kører ud i hele Jylland!